Zeiss 

Zeiss

Zeiss 3800-18-1740 6 Volt 15 Watt P24d socket Dimensions: 18 x 51 mm  

  6 Volt 30 Watt Ba20d m. ring socket Dimensions: 35 x 63 mm  Compatible

 f/Zeiss 390213 12 Volt 35 Watt Ba20d m. ring socket Dimensions: 35 x 63 mm  Compatible

Showing 1 - 4 of 4 items