Handelsbetingelser

Betaling

Betalingsbetingelserne er 20 dage netto.
Efter forfaldsdato beregnes rykkergebyr kr. 100,00 samt rente pr. påbegyndt måned, svarende til diskonto +6% p.a. Varerne forbliver Ekkomed A/S ejendom indtil fuld betaling er erlagt.

Levering

Frit leveret i Danmark (Færøerne og Grønland undtaget), når forsendelsen er over kr. 1000,00. Under kr. 1000,00 faktureres andel i ekspeditionsomkostninger med kr. 85,00. Alle beløb er excl. moms.

Varer til afhentning

Varer til afhentning skal venligst bestilles inden kl. 12.00 på afhentnings dagen, og vil da være klar til afhentning efter kl. 14.00.


Forhold ved modtagelse af varer, reklamationer, returnering af varer m.v.


Transportskader og manglende kolli

Hvis der ved modtagelse af varer konstateres manglende kolli eller transportskader på varen eller emballagen, skal modtageren straks påtale dette og gøre påtegning på fragtbrevet. Derudover skal Ekkomed A/S informeres, så der kan tages hånd om sagen.

Reklamationer vedr. fejl eller mangler ved varen

Kunden skal umiddelbart efter varens modtagelse kontrollere, at antal og varer stemmer overens med det bestilte og med følgesedlens oplysninger.
Ved uoverensstemmelse kontaktes Ekkomed A/S. Konstateres der senere mangler eller fejl ved varen, som ikke kunne konstateres ved varens modtagelse, skal Ekkomed A/S umiddelbart informeres med henblik på aftale om returnering og ombytning eller kreditering. Reklamationsret i forhold til lovgivningen.

Skaffevarer

Varer som ikke lagerføres af Ekkomed, men som hjemtages på kundens anmodning tages ikke retur, medmindre der foreligger en konkret aftale om, at varen kun hjemtages til gennemsyn for kunden.

Varer til udlån

Varer til udlån kan aftales. Med mindre andet er aftalt er udlånsperioden 14 dage. Varen vil blive faktureret med returret indenfor den aftalte udvalgsperiode. Hvis varen ikke returneres til aftalt tid, betragtes den som købt. Returneres varen, skal det ske for kundens regning og risiko i den originale emballage og i ubeskadiget stand.

Returnering af varer

Varer kan kun returneres efter forudgående aftale med Ekkomed A/S. Sterile varer og skaffevarer tages ikke retur, medmindre der er leveret forkerte eller defekte varer. Varen skal altid returneres i original og ubeskadiget emballage og skal være ledsaget af brev med oplysning om faktura- eller følgeseddelnr.  samt antal og årsag til returneringen. Returneringen sker for kundens regning og risiko. Hvis kunden returnerer varen efter 30 dage fra fakturadato fratrækkes beløbet med 25%. Efter 60 dage tages varen ikke retur.

Forbehold

Vi forbeholder os ret til at ændre de generelle salgs- og leveringsbetingelser
uden varsel. Der tages forbehold mod trykfejl samt prisændringer.

Persondatapolitik

Hvilke persondata har vi? Hvad gør vi med dem?
Ekkomed A/S indsamler og behandler almindelige personoplysninger som fx kontaktoplysninger, navn, adresse, telefonnr. og e-mail i forbindelse med tilbud og ordreekspedition.
Persondata bliver primært indsamlet ved oprettelse af kundekonti og ved ordreafgivelser med oplysninger som du selv giver.
Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev, opbevarer vi din e-mail adresse for at kunne sende dig nyhedsbrevet.
Ekkomed A/S anvender cookies. Du kan læse mere under punktet Sådan bruger vi cookies på vores website.

Hvilken lovlig ret har vi til at behandle disse data?
Indsamlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne afgive tilbud og håndtere ordrer, og for at kunne opfylde vores reklamationsforpligtelser og bogføringsforpligtelser.
Ved hjælp af cookies registrerer vi information om, hvordan du bruger vores hjemmeside. Vi bruger informationen til at få overblik over, hvordan vores kunder bruger hjemmesiden, så vi løbende kan forbedre den. Derudover bruger vi informationen til at personliggøre din oplevelse når du besøger vores hjemmeside.

Hvem har adgang til de persondata, vi behandler?
Kun relevant personale har adgang til persondata for at ekspedere ordrer og forespørgsler.
Ekkomed A/S benytter eksterne virksomheder til support af den tekniske drift af hjemmesiden, server/klienter og målrettet markedsføring. Nogle personoplysninger videregives til databehandlere. Data opbevares og behandles på Ekkomed A/S vegne i henhold til indgåede databehandleraftaler og den gældende lovning om beskyttelse af persondata.

Hvor længe bliver persondataene opbevaret?
Vi opbevarer som hovedregel data i 5 fem år iht. bogføringsloven.

Den registreredes rettigheder
Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem. For at få udleveret data er legitimation påkrævet.
Hvis du har yderligere spørgsmål til Ekkomed A/S´s behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til Ekkomed A/S per telefon, e-mail eller post. Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside.
Ved datasikkerhedsbrud vil de berørte parter blive informeret om omfanget og hvilke skridt der er taget for at genoprette sikkerheden.
Er du ikke tilfreds med virksomhedens behandling af persondata, kan der klages til virksomhedens ledelse. Medfører dette ikke en afklaring, kan en evt. klage herefter rettes til Datatilsynet. Aktuelle kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.