Ekkomed A/S - Juridisk bekendtgørelse

Vi hos Ekkomed A/S sætter stor pris på din interesse for vores produkter og dit besøg på vores hjemmeside.

Ekkomed A/S fundamentale data

Denne webside opretholdes af Ekkomed A/S. De juridiske repræsentanter er bestyrelsesmedlemmerne (Erik Verno Jensen, Tanja Neesgaard Jensen, Per Laursen).

Databeskyttelse

Vores websider opretholdes i forskellige lande rundt om i verden og er beregnet til besøgende fra disse lande. Hvis du giver os personlig information, vil denne information blive opbevaret og anvendt i overensstemmelse med lovene i det land, hvor websiden opretholdes.

Copyrights

© Copyright 2008 Ekkomed A/S, Holstebro, Danmark. Alle rettigheder forbeholdt. Tekst, billeder, grafikker, lydfiler, animationsfiler, videofiler og deres udformning på Ekkomed A/S webside er alle underkastet copyright og anden IP-beskyttelse. Disse objekter må ikke kopieres til kommercielt brug eller distribution, lige som de heller ikke må modificeres eller anbringes på andre sider. Nogle Ekkomed A/S-websider kan indeholde billeder, hvis copyrights tilhører tredjemand.

Garantier, forpligtelse

Informationerne på disse websider leveres, ”som de ses” og uden garanti af nogen art, eksplicit eller indirekte, inklusive (men ikke begrænset til) hvilke som helst indirekte kommercielle garantier, duelighed til et hvilket som helst særligt formål eller ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder. Selvom informationerne er givet i god tro, kan de indeholde fejl eller unøjagtigheder. I intet tilfælde vil Ekkomed A/S være forpligtet over for nogen person (fysisk eller juridisk) hvad angår direkte skader, indirekte skader eller følgeskader, relateret til dette materiale, medmindre de er forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlig vildledelse. Ekkomed A/S er ikke ansvarlig for indholdet af websider, der opretholdes af tredjemand og frasiger sig derfor forpligtelser over for hvilke som helst links fra denne webside til andre websider.

Licenser

Ekkomed A/S har søgt at opnå en innovativ og informativ webside. Du bør dog også være opmærksom på, at vi hos Ekkomed A/S er nødt til at beskytte vores IP-ejendom inklusive vores varemærker og copyrights. Som følge heraf bedes du påskønne, at der ikke af denne webside er bevilget licens til brug af Ekkomed A/S-værkernes IP-ejendom eller tredjemands IP-ejendom.

Kontakt

Ekkomed A/S
Fabersvej 15
7500 Holstebro
Tlf. 9740 6870 Fax. 9740 6850
Mail. 
info@ekkomed.dk